Produkter

Våra produkter är samlade under fyra olika affärsområden. Se vidare under respektive flik för aktuellt affärsområde.
Trol­ley­sy­stem
System för häng­an­de gods, där han­te­ring sker med någon form av sam­man­hål­lan­de vagn (Trol­ley), där var­je vagn inne­hål­ler en eller fle­ra exem­plar av pro­duk­ten.
Sing­le­sy­stem
System för häng­an­de gods, där beho­vet är att han­te­ra sing­el­gods, exem­pel­vis klä­der på gal­ge.
Hyll­sy­stem
Hyll­ställ för sta­tisk lag­ring. Allt från mins­ta arkiv­hyl­lan upp till sto­ra pall­ställ.
Butik­sy­stem
EASY Shop­systems®
Unikt butiks­in­red­nings­sy­stem, Enkelt — Flex­i­belt — Pris­värt.